Grupa Działamy

W związku z licznymi wpisami naruszającymi renomę spółki, podjęliśmy kroki prawne w obronie dobrego imienia spółki. Spółka wezwała Stowarzyszenie Grupa Działamy (www.facebook.com/GrupaDzialamy/) do zaprzestania naruszania dobrego imienia spółki, osób nią zarządzających, a także jej pracowników. Poniżej zamieszczamy link do treści wezwania skierowanego do Grupy Działamy. Ponadto złożyliśmy skargę na policję. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem rzetelnych i prawdziwych informacji o spółce zapraszamy na jej Facebookowy profil.

 

Wezwanie – Grupa Działamy

 

Z ogromną, niekłamaną radością, przyjmujemy każdą formę zainteresowania mieszkańców Żor funkcjonowaniem spółki Nowe Miasto. Bo ona powstała i istnieje przede wszystkim dla nich.

Cieszą nas zarówno Państwa wizyty w Westernowym Parku Rozrywki TWINPIGS, Centrum Nauki i Techniki Muzeum Ognia i Parku Wodnym Aquarion, jak i związana ze spółką aktywność w mediach społecznościowych.

To potwierdza bowiem nie tylko zasadność istnienia tych obiektów, zbudowanych przecież z myślą o zapewnieniu rozrywki mieszkańcom miasta i podniesieniu jego atrakcyjności turystycznej, ale też świadczy o tym, że określenie „społeczeństwo obywatelskie” nie jest pustym terminem.

Nieco szkoda, że przedmiotem dyskusji w internecie nie są na przykład frekwencyjne wyniki TWINPIGS, aquaparku , muzeum, realizowane inwestycje czy akcje przeprowadzane z myślą głównie o dzieciach z Żor. To chyba nikogo w mieście nie interesuje, podobnie jak poziom usług oferowanych przez zarządzane przez spółkę obiekty. Trudno, takie czasy.

Oczywiście każdy obywatel może, a nawet powinien wystąpić do organów ścigania, sądu czy nawet ministra sprawiedliwości, jeśli czuje się pokrzywdzony, zagrożony.

Ma też prawo do własnych opinii, chociaż wniosek o „ wyłączenie ze sprawy wszystkich prokuratorów z województwa śląskiego – wiecie, Dziki Zachód te sprawy” – to jednak mocna dla środowiska prawniczego sugestia, którą chyba niełatwo będzie obronić.

Tymczasem serdecznie zapraszamy wszystkich na 6. edycję TWINPIGS Country Festival.

23 i 24 czerwca. Wstęp wolny