Teren inwestycyjny przy ul. Karłowicza

Teren położony jest w obrębie Rogożnej przy ul. Karłowicza, składa się z działki o nr 486/70 o powierzchni 0,5000 ha.Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.