Sprzedaż ZCP Twinpigs

Zarząd spółki Nowe Miasto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Żorach ogłasza o otwarciu postępowania przetargowego w rozumieniu art. 701 kodeksu cywilnego  w przedmiocie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki Nowe Miasto sp. z o.o. w Żorach  w postaci Amerykańskiego […]

Grupa Działamy

W związku z licznymi wpisami naruszającymi renomę spółki, podjęliśmy kroki prawne w obronie dobrego imienia spółki. Spółka wezwała Stowarzyszenie Grupa Działamy (www.facebook.com/GrupaDzialamy/) do zaprzestania naruszania dobrego imienia spółki, osób nią zarządzających, a także jej pracowników. Poniżej zamieszczamy link do treści […]