Grupa Działamy

W związku z licznymi wpisami naruszającymi renomę spółki, podjęliśmy kroki prawne w obronie dobrego imienia spółki. Spółka wezwała Stowarzyszenie Grupa Działamy (www.facebook.com/GrupaDzialamy/) do zaprzestania naruszania dobrego imienia spółki, osób nią zarządzających, a także jej pracowników. Poniżej zamieszczamy link do treści […]