Sprzedaż ZCP Twinpigs

Zarząd spółki Nowe Miasto spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

z siedzibą w Żorach ogłasza

o otwarciu postępowania przetargowego w rozumieniu art. 701 kodeksu cywilnego 

w przedmiocie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki

Nowe Miasto sp. z o.o. w Żorach 

w postaci Amerykańskiego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach

 

I. Szczegółowe warunki prowadzonego postępowania określa Regulamin postępowania dostępny na stronie BIP Spółki Nowe Miasto Sp. z o.o.: https://nowemiasto.bip.gov.pl/ w zakładce Aktualności.

II. Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 16 sierpnia 2021r.

III. Wykaz składników zorganizowanej części przedsiębiorstwa jest udostępniany zainteresowanym podmiotom po podpisaniu umowy o zachowaniu poufności oraz wpłacie wadium. 

IV. Termin składania ofert: 31 sierpnia 2021r.

V. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest wpłata wadium w wysokości 100.000,00 zł. 

 

 

Ogłoszenie o otwarciu postępowania w przedmiocie sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Amerykańskiego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach