Działki produkcyjne przy ul. Ogrodniczej

Teren położony jest w obrębie Baranowice , w rejonie ul. Ogrodniczej i Działkowej składa się z 2 działek. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, przeznaczony jest pod działalność produkcyjną i tereny zieleni nieurządzonej.

OPIS

INFORMACJE OGÓLNE
Lokalizacja Nieruchomości inwestycyjnej Żory, woj. śląskie, działki budowlane przy ul. Ogrodniczej
Powierzchnia gruntu Od 8109 m2 do 9443 m2
Własność Nowe Miasto Sp. z o.o.
Ilość działek 2 działki o numerach 835/24 oraz 839/21
MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Działalność produkcyjna, tereny zieleni nieurządzonej
Podstawa prawna Uchwała Nr 244/XIX/16 Rady Miasta Żory z dnia 2.06.2016 r.
DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA
Połączenia drogowe Autostrada A1 – 6 km
Autostrada A4 – 30 km
Droga Krajowa Nr 81 – 1 km
Droga Wojewódzka Nr 924 – 3,5 km
Droga Wojewódzka Nr 932 – 3,5 km
Droga Wojewódzka Nr 935 – 1,2 km
Porty lotnicze Katowice – 65 km
Kraków – 110 km
Wrocław – 200 km
Dworzec kolejowy 3 km
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Zgodnie z załączoną mapką.
DODATKOWE INFORMACJE
Przy zakupie pakietu obu działek istnieje możliwość negocjacji cen.