Fundusze unijne

Zadaniem spółki Nowe Miasto jest działanie na rzecz rozwoju Górnego Śląska, ze szczególnym uwzględnieniem miasta Żory. Na ten cel spółka pozyskuje środki finansowe z funduszy Unii Europejskiej. Poniżej prezentujemy projekty, które otrzymały dofinansowanie:

Nowe Miasto

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby

Przedmiotem projektu było stworzenie regionalnego produktu turystycznego – Muzeum Ognia w Żorach na bazie pawilonu wystawienniczo – promocyjnego. 
Interaktywne Muzeum Ognia jest obiektem tematycznym poświęconym szeroko pojętym zagadnieniom ognia i energii.
 
Projekt budowy pawilonu wystawienniczo-promocyjnego – Muzeum Ognia w Żorach uzyskał dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
Całkowita wartość projektu wynosi 9 697 289,32 zł. Wartość dofinansowania wynosi 4 034 810,71 zł.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl


Nowe Miasto

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby


Przedmiotem projektu było stworzenie regionalnego produktu turystycznego – Miasteczka Westernowego w Żorach. 
Miasteczko Westernowe to park tematyczny utrzymany w klimacie Dzikiego Zachodu.
 
Projekt budowy Miasteczka Westernowego uzyskał dofinansowanie 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 
Całkowita wartość projektu wynosi 24 100 651,36 zł. Wartość dofinansowania wynosi 5 584 824,49 zł. 
Projekt był również współfinansowany z krajowych środków budżetu państwa, wartość finansowania wyniosła 985 733,74 zł.
 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie: www.rpo.slaskie.pl